Tietosuojakäytäntö

   
 
FatSecretin tietosuojalauseke

Jos et hyväksy tämän Tietosuojalausekkeen ehtoja, älä käytä Palveluja. Jatkamalla Palvelujen käyttöä ilmaiset suostuvasi siihen, että käsittelemme Henkilötietojasi (mukaan lukien Arkaluonteiset tiedot) tämän Tietosuojalausekkeen ehtojen mukaisesti. Jos haluat kysyä jotakin tästä Tietosuojalausekkeesta tai haluat peruuttaa suostumuksesi Henkilötietojesi käsittelyyn, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen privacy@FatSecret.com.

 1. Johdanto

  Tämä Tietosuojalauseke koskee kaikkia Secret Industries Pty Ltd:n (FatSecret) tarjoamia tuotteita ja palveluita, mukaan lukien mobiilisovellusten (FatSecret-sovellus), verkkosivustojen ja Alustan (kaikki yhdessä “FatSecret” tai “me”) kautta tarjottavat. FatSecret on verkossa toimiva ruokavalioon, ravitsemukseen ja painonhallintaan keskittyvä yhteisöpalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat määrittää yksilöllisiä käyttäjäprofiileja, seurata liikkumistaan, ravintoaan ja painoaan sekä lisätä tietoja ja sisältöä saadakseen apua ruokavalio-, ravitsemus- ja painonhallintatavoitteidensa saavuttamiseen (yhteisesti Palvelut). Tarjoamme myös maksullisia palveluja (Premium-palvelu), joissa käyttäjät saavat tarkemmin räätälöityä koulutussisältöä, ateriasuunnitelmia ja muita vain Premium-palvelun kautta tarjottavia toimintoja. Tämän Tietosuojalausekkeen ilmaisu Palvelut pitää sisällään myös “Premium-palvelut”.

  Ymmärrämme, miten tärkeää on suojata Henkilötietojesi yksityisyys ja noudatamme tätä tarkoitusta varten tarvittavia varotoimia. Tämän Tietosuojalausekkeen tarkoituksena on selittää, mitä Henkilötietoja keräämme sinusta käyttäessäsi FatSecretiä; mitä Henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, mihin käyttötarkoitukseen, kenelle niitä luovutamme ja miten suojaamme tietoja.

  FatSecretillä on palvelimia useissa paikoissa, kuten Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Jos käytät FatSecretiä Yhdysvaltain ulkopuolella, huomioi, että saatat siirtää henkilötietojasi Yhdysvaltoihin ja että Yhdysvaltain tietosuojalait/-standardit voivat poiketa asuinmaasi vastaavista. Jatkamalla FatSecretin käyttöä annat suostumuksesi tällaiseen tiedonsiirtoon.

  Henkilötiedot ovat sinua koskevia tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, yksin tai yhdessä muiden tietojen (erityisesti tunnisteiden) kanssa käytettyinä. Tässä Tietosuojalausekkeessa termi Henkilötiedot pitää sisällään “henkilötiedot” yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) merkityksessä sekä toimintamaittemme tietosuojalaeissa käytetyt sitä vastaavat ilmaukset. Ellei erikseen toisin mainita, termi “Henkilötiedot” kattaa tässä Tietosuojalausekkeessa myös “arkaluonteiset tiedot”.

  Arkaluonteiset tiedot on henkilötietojen kategoria, joka pitää sisällään GDPR:n “henkilötietojen erityisryhmät” ja vastaavat ilmaukset toimintamaittemme tietosuojalaeissa. Yleisesti ottaen kyseessä ovat kuitenkin henkilötiedot, jotka paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittisia mielipiteitä, uskontoon tai filosofiaan liittyviä vakaumuksia, ammattiliiton jäsenyyden, geneettisiä tietoja, biometrisiä tietoja luonnollisen henkilön yksilöllisen tunnistuksen yhteydessä, terveystietoja tai henkilön sukupuolielämää tai seksuaalista suuntautumista koskevia tietoja.

  Keräämme, käytämme, säilytämme ja luovutamme (eli käsittelemme) Henkilötietoja ja Arkaluonteisia tietoja tässä Tietosuojalausekkeessa kuvatulla tavalla Palvelujen antamista ja parantamista varten.

 2. Henkilötietojen keräys- ja käyttötavat

  FatSecretin tai Palvelujen käyttäjänä sinun on rekisteröidyttävä, ennen kuin voit käyttää FatSecretiä (mukaan lukien FatSecret-sovellus) ja Palveluitamme. Keräämme rekisteröinnin yhteydessä seuraavia tietoja (ja jos suoritat rekisteröinnin loppuun, annat tähän suostumuksesi):

  • Henkilötietosi, kuten nimi, ikä, pituus, sukupuoli, postinumero ja sähköpostiosoite. Keräämme myös tietoja nykyisestä painostasi ja tavoitepainostasi, jotka katsotaan ikä-, sukupuoli- ja pituustietoihisi yhdistettyinä terveystiedoiksi ja näin ollen Arkaluonteisiksi tiedoiksi. Kun käytät FatSecretiä, saatamme myös kerätä lisätietoja muun muassa ruokavaliotavoitteistasi, mieltymyksistäsi, allergioistasi ja muista terveysasioista, joihin ravitsemus tai ruokavalio vaikuttavat tai jotka edellyttävät ravitsemus- tai ruokavalioneuvontaa.

  • Keräämme edellä mainittuja Henkilötietoja voidaksemme räätälöidä, mukauttaa ja sopeuttaa kokemustasi Palveluista, arvioida ja parantaa Palvelujamme (kuten koulutussisältöä) sekä ylläpitää ja analysoida Palvelun toimintaa ja

  • käyttäessäsi FatSecretiä keräämme käyttäytymistietoja (mitä teet käyttäessäsi FatSecretiä, mihin toimintoihin osallistut) esimerkiksi seuraamalla aktiivisuuttasi FatSecretissä, Palveluissamme ja viestiemme lukijana. Keräämällä näitä Henkilötietoja pystymme seuraamaan ja analysoimaan edistymistäsi terveystavoitteissasi. Tällöin voimme paremmin mukauttaa/räätälöidä kokemustasi Palveluista (sekä sitä, millä tavoin tarjoamme Palveluita sinulle) sekä parantaa FatSecretiä edelleen.

  Osana palveluitamme FatSecret käyttää silloin tällöin Henkilötietojasi tarjotakseen sinulle räätälöityä ravitsemuksellista koulutussisältöä ja muuta terveystietoa. Kun hyväksyt suoramarkkinointiviestit, käytämme Henkilötietojasi myös räätälöityyn suoramarkkinointiin. Lähestymistapamme suoramarkkinointiin ja siihen liittyvät oikeutesi on kuvattu alla kohdassa 5.

  Jos haluat, ettemme käsittele käyttäytymistietojasi edellä kuvatusti ei-markkinointitarkoituksiin, sinun on lopetettava FatSecretin käyttö ja poistettava tilisi.

  Keräämme Henkilötietojasi (kuten nimi, yhteystiedot kuten sähköpostiosoite ja muut antamasi Henkilötiedot) myös silloin, kun olet yhteydessä meihin tai käytät tilisi Saapuneet-kansiota FatSecretissä. Käytämme näitä Henkilötietoja viestintään ja painonhallintaasi ja terveyteesi liittyvän tiedon ohjaamiseen Saapuneet-kansioosi.

  Jos olet hyväksynyt suoramarkkinointiviestit, ohjaamme Saapuneet-kansioosi myös suoramarkkinointia, mainoskampanjoita ja/tai muita tapahtumatietoja, joiden arvelemme kiinnostavan sinua. Lisäksi mittaamme niiden ja muun viestinnän tehoa (kohdassa 5 on lisätietoja suoramarkkinoinnista).

  Jos rekisteröidyt Premium-palveluumme, voimme lisäksi kerätä maksutietoja (mukaan lukien luotto- ja debit-korttien tietoja) ostosi suorittamista, maksujesi käsittelyä sekä mahdollisesti tarvittavan asiakastuen tarjoamista varten.

  FatSecret voi myös käyttää ja käsitellä Arkaluonteisia tietojasi (ts. terveystietoja) olemalla yhteydessä muihin palveluihin, kuten Applen Health Kit API sekä Googlen Health Connect ja Fit API -palveluihin (yhdessä “Terveystietopalvelut”), jos olet pyytänyt tätä tai sallinut tämän meille. Emme käytä tai paljasta mitään Terveystietopalvelujen kautta saatuja Arkaluonteisia tietoja kolmansille osapuolille mainontaa, markkinointia tai muuta käyttöpohjaista tietojen louhintaa varten muilta osin kuin terveyden parantamiseksi tai terveystutkimusta varten. Näitä Arkaluonteisia tietoja ei myöskään paljasteta kolmansille osapuolille ilman nimenomaista lupaasi. Health Connectista saatujen tietojen käyttämisessä noudatetaan Health Connectin lupakäytäntöä, mukaan lukien rajoitetun käytön vaatimuksia.

  FatSecret (ja mainoksemme tai sähköpostiviestimme) voi sisältää “evästeitä” ja muita teknologioita, kuten pikselitunnisteita. Muita keräämiämme teknisiä tietoja ovat IP-osoitteesi, Internet-palveluntarjoaja, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, kieli ja yleisellä tasolla käyttäjän toiminta FatSecretissä. Nämä teknologiat auttavat meitä mukauttamaan Palveluja sekä parantamaan ja mittaamaan mainosten tai viestien tehokkuutta. Emme yhdistä evästeisiin tallennettuja tietoja mihinkään antamiisi Henkilötietoihin. Vaikka useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, voit myös määrittää selaimen asetukset poistamaan evästeet tai poistamaan ne käytöstä. Emme noudata selaimen älä seuraa (do not track) -pyyntöjä.

 3. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet

  Käsittelemme vain niitä GDPR-asetuksen piirissä olevia Henkilötietojasi, joiden käsittelyyn meillä on oikeusperuste, mukaan lukien vähintään yksi seuraavista:

  1. Käyttäjän suostumus: tämä tarkoittaa, että olet antanut nimenomaisen luvan käsitellä Henkilötietoja ja/tai Arkaluonteisia tietoja tiettyä tarkoitusta varten. Kun käytämme perusteena suostumusta, pyydämme sitä Henkilötietojesi ja/tai Arkaluonteisten tietojesi keräyksen yhteydessä (esimerkiksi rekisteröityessäsi FatSecretiin ja/tai suostuessasi suoramarkkinointiin). Pyydämme sinua ilmaisemaan suostumuksesi vastaamalla erikseen myöntävästi esimerkiksi napsauttamalla Kyllä, hyväksyn -painiketta FatSecret-sovelluksessa tai -verkkosivustossa. Tämä on peruste, jolla käsittelemme Arkaluonteisia tietojasi ja useimmissa tapauksissa muitakin Henkilötietojasi.

  2. Yrityksemme oikeutettu etu: tietyissä tilanteissa (esimerkiksi silloin, kun Arkaluonteisia tietoja ei käsitellä) on oikeutetun etumme mukaista käsitellä Henkilötietojasi. Saatamme tehdä niin, kun hallinnoimme kyselyjäsi, pyyntöjäsi ja valituksiasi, suoritamme yleisiä hallinnollisia tehtäviä Palvelujemme yhteydessä, annamme tietoja Palveluistamme, parannamme, ylläpidämme ja analysoimme Palveluamme tai jäljitämme petoksia.

  3. Sopimusvelvoitteen täyttäminen: voimme käsitellä Henkilötietojasi sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi. Kun esimerkiksi hankit Premium-palvelumme, meidän on ehkä käsiteltävä maksutietojasi voidaksemme toteuttaa tilauksesi.

  4. Laillisen velvoitteen täyttäminen: meidän on käsiteltävä Henkilötietoja noudattaaksemme lakeja, asetuksia, tuomioistuimen määräyksiä tai muita laillisia velvoitteita (esimerkiksi tutkinnassa avustaminen).

 4. Miten tai kenelle luovutamme Henkilötietojasi

  Emme luovuta Henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman nimenomaista lupaasi muutoin kuin tässä Tietosuojalausekkeessa erikseen mainituilla tavoilla. Luovutamme Henkilötietojasi seuraavasti:

  • palveluntarjoajille (kuten niille, jotka tarjoavat tietotekniikkaan, asiakastukeen, myyntiin, markkinointiin, maksuihin, tieto-/markkina-analyyseihin ja kyselyihin liittyviä palveluita) ja muille palveluntuottajille, jotta pystymme tarjoamaan, parantamaan ja muutoin mukauttamaan Palvelujamme;

  • jos sovellettava lainsäädäntö sallii sen tai vaatii sitä tai katsomme hyvässä uskossa, että tietojen jakaminen on tarpeen sovellettavan lainsäädännön noudattamiseksi, ja/tai

  • kun muulla tavoin sallit sen joko Henkilötietoja antaessasi tai sen jälkeen.

 5. Suoramarkkinointi

  Jos olet hyväksynyt suoramarkkinointiviestit, käytämme Henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle räätälöityjä tietoja muista ominaisuuksista, tuotteista tai palveluista, joiden arvelemme kiinnostavan sinua. Tämä voi sisältää tietoa ajankohtaisista kampanjoista, erikoistarjouksista ja Premium-palvelustamme tai kampanjoita/tarjouksia, jotka liittyvät Premium-palveluumme tai muihin materiaaleihin, jotta voimme suorittaa markkinatutkimusta ravitsemus- ja terveyspalvelujen ja -tuotteiden alueella. Arvioimme käyttäytymistietojesi perusteella, mitkä tuotteet ja palvelut voisivat kiinnostaa sinua ja mitä niistä markkinoimme suoraan sinulle.

  Lähetämme suoramarkkinointiviestejä useiden kanavien kautta. Näitä ovat tilin Saapuneet-kansio, sähköposti ja puhelin, ellet ole erikseen rajannut suoramarkkinointia tiettyyn kanavaan. Saatamme myös kerätä ja käyttää väestötilastollisia tietojasi ja muita Henkilötietojasi markkinatutkimukseen, tilastointiin, mainontaan ja myynninedistämiseen.

  Kaikissa suoramarkkinoinnin sähköposteissa, Saapuneet-kansion viesteissä ja tekstiviesteissä on ohje suoramarkkinointiluvan perumiseen. Jos et jossakin vaiheessa enää halua saada suoramarkkinointiviestejä, noudata perumisohjetta, joka löytyy jokaisesta sähköpostitse, tekstiviestinä tai Saapuneet-kansioon saamastasi suoramarkkinointiviestistä. Voit myös lähettää pyynnön osiossa 12 ilmoitettuun osoitteeseen.

  Huomaa, että riippumatta suoramarkkinointiluvasta (erityisesti sähköpostin osalta) saatamme silti lähettää sinulle viestejä (mukaan lukien sähköpostitse) seuraavista asioista:

  • Palvelujemme suorittaminen, esimerkiksi tämän Tietosuojalausekkeen päivitys tai muu virallisempi viestintä, joka koskee ostamiasi tai käyttämiäsi Palveluita;

  • koulutusmateriaali, jota pidämme tarpeellisena tavoitteidesi ja edistymisesi kannalta, ja/tai

  • tekniset tukipyyntösi tai muut Palveluun liittyvät kysymyksesi tai valituksesi.

 6. Henkilötietojesi säilytysaika

  Säilytämme Henkilötietojasi niin kauan kuin sinulla on tili Palvelussamme tai niin kauan kuin se muuten on tarpeen Palvelujen toimittamiseksi. Saatamme myös säilyttää Henkilötietojasi laillisten velvoitteidemme edellyttämällä tavalla.

  Poistamme Henkilötietosi, kun olemme saaneet sinulta pyynnön poistaa tilisi, mikäli Henkilötietojesi käsittely ei enää ole tarpeen tässä Tietosuojalausekkeessa määriteltyjä tarkoituksia varten (eli poistat tilisi, eikä mikään muu tarkoitus edellytä meiltä Henkilötietojesi säilyttämistä) eikä laki vaadi säilyttämistä.

  Henkilötietosi saattavat säilyä varmuuskopiointi-/järjestelmäpalautustallenteissamme. Nämä Henkilötiedot kuitenkin tuhotaan tai muutetaan tunnistamattomiksi täysin ja peruuttamattomasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun olet poistanut tilisi.

 7. Oikeutesi

  Pyrimme pitämään Henkilötietosi oikeellisina ja ajan tasalla sekä säilyttämään niitä ohjeidesi mukaisesti. Pyydämme sinua auttamaan meitä tässä kertomalla tietojen muutoksista. Voit vedota (alla kuvattuihin) oikeuksiisi säilyttämiemme Henkilötietojesi osalta ottamalla meihin yhteyttä alla olevia yhteystietoja käyttäen.

  Vastaamme pyyntöihisi mahdollisimman pian (ja tarkistettuamme tarvittaessa henkilöllisyytesi) ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnöstäsi. Huomaa, että meidän täytyy ehkä säilyttää joitakin tietoja kirjanpidollisista syistä noudattaaksemme laillisia vaatimuksia ja/tai suorittaaksemme loppuun tapahtumat, jotka käynnistit ennen muutoksen tai poiston pyytämistä.

  Oikeuksiisi kuuluu:

  • Oikeus saada pääsy Henkilötietoihisi, joita säilytämme. Voit myös pyytää vahvistusta sille, että käsittelemme Henkilötietojasi, sekä tarkistaa Henkilötiedot ja kyseiseen käsittelyyn liittyvät tiedot (esim. käsittelyn tarkoitus tai kategoriat);

  • Tapauksissa, joissa käsittelyn perusteena on suostumuksesi, oikeus perua suostumus käsittelyyn milloin tahansa;

  • oikeus oikaista tai korjata Henkilötietosi, jos ne ovat puutteellisia tai sisältävät virheitä;

  • Oikeus rajoittaa suorittamaamme Henkilötietojesi käsittelyä tai vastustaa sitä;

  • Oikeus pyytää meitä siirtämään Henkilötietosi kolmannelle osapuolelle jäsennellyssä, standardoidussa ja koneluettavassa muodossa;

  • Oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista ja perua suostumus siihen milloin tahansa;

  • Oikeus pyytää meitä pyyhkimään (unohtamaan) Henkilötietosi (jos laki ei velvoita meitä säilyttämään niitä), kun niitä ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen tai käsittelyyn, kun perut suostumuksesi tai muulla tavoin vastustat Henkilötietojesi käsittelyä, ja

  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (esim. Information Commissionerin toimistolle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Australian Information Commissionerin toimistolle Australiassa).

 8. Tietoturva

  FatSecret suojaa Henkilötietojasi kohtuullisin toimin. Suojaamme Henkilötietoja kohtuullisin toimin esimerkiksi luvattomalta käytöltä ja muokkaukselta, luovuttamiselta ja tuhoamiselta. Näihin toimiin kuuluvat tietojen keräys-, säilytys- ja käsittelykäytäntöjen sekä suojaustoimien sisäiset tarkastukset, mukaan lukien asianmukaiset salaustoimet ja fyysiset suojaustoimet, joilla estetään Henkilötietojen tallennusjärjestelmien luvaton käyttö.

  Lisäksi rajaamme pääsyn Henkilötietoihisi niille työntekijöille, alihankkijoille ja edustajille, jotka tarvitsevat Henkilötietoja käsitelläkseen niitä puolestamme. Näitä henkilöitä sitovat salassapitovelvoitteet. Heihin voidaan kohdistaa kurinpitotoimia, mukaan lukien työsuhteen päättäminen ja rikossyytteet, jos he eivät noudata näitä velvoitteita.

 9. Lapset

  Emme kerää tietoisesti Henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta ilman vanhempien suostumusta. Jos saat tietoosi, että alle 13-vuotias lapsi on antanut meille Henkilötietoja ilman vanhempien suostumusta, ota meihin heti yhteys käyttäen alla olevia yhteystietoja. Jos saamme tietää, että alle 13-vuotias henkilö on antanut meille Henkilötietoja, ryhdymme toimiin kyseisten Henkilötietojen poistamiseksi ja kyseisen henkilön tilin peruuttamiseksi mahdollisimman pian.

 10. Linkit

  FatSecret voi sisältää linkkejä muihin sivustoihin. Emme vastaa muiden sivustojen tietosuojalausekkeista ja/tai -käytännöistä emmekä pysty hallinnoimaan niitä. Tällaiset linkit on tarkoitettu vain avuksesi. Suosittelemme, että tarkistat muiden sivustojen omat tietosuojakäytännöt ja tiedonkeräyskäytännöt, koska tämä Tietosuojalauseke ei koske niitä. Tämä Tietosuojalauseke kattaa vain meidän käsittelemämme tiedot, mukaan lukien FatSecretin välityksellä käsitellyt tiedot.

 11. FatSecretin Tietosuojalausekkeen muutokset

  Tarjotaksemme ja parantaaksemme Palvelujamme ja tehdäksemme käyttäjäkokemuksestasi parhaan mahdollisen meidän voi olla tarpeen päivittää ja/tai muuttaa tätä Tietosuojalauseketta aika ajoin. Näissä tilanteissa ilmoitamme asiasta julkaisemalla päivitetyn Tietosuojalausekkeen sivuillamme. Ilmoitamme sinulle, mikäli muutoksista aiheutuu olennainen muutos sinulta aiemmin kerättyjen Henkilötietojen käyttöön tai luovuttamiseen. Lain sitä edellyttäessä annamme sinulle mahdollisuuden korjatun lausekkeen lukemiseen, jotta voit päättää, haluatko jatkaa Palvelujen käyttöä.

 12. Yhteystiedot

  Jos haluat kysyä jotakin tästä Tietosuojalausekkeesta, käyttää jotakin oikeuttasi (katso kohta 7), kieltää suoramarkkinoinnin tai tehdä valituksen, jos katsot meidän rikkoneen tätä Tietosuojalauseketta tai jotakin tietosuojalakia, ota yhteys:
  Sähköposti: privacy@FatSecret.com
  Yrityksen nimi: Secret Industries Pty Ltd (FatSecret)
  Yrityksen osoite: Level 1, 1B Cromwell Street, Caulfield North, 3161, Victoria, Australia

  Jos sinulla on tietosuojaasi liittyviä huolenaiheita, valituksia tai kysymyksiä, ota yhteys meihin (edellä olevaan sähköpostiosoitteeseen), jotta voimme auttaa sinua. Sinulla on myös oikeus viedä asia / tehdä valitus oman maasi tietosuojaviranomaiselle (Yhdistyneessä kuningaskunnassa Information Commissionerin toimisto ja Australiassa Australian Information Commissionerin toimisto), jos uskot, että Henkilötietojesi käsittely rikkoo jotakin tietosuojalakia.

 
 
Hanki sovellus
    
© 2024 FatSecret. Kaikki oikeudet pidätetään.